oczomyjki i prysznice ratunkowe

w trosce o bezpieczeństwo.


Najkrócej mówiąc,

prysznice bezpieczeństwa oraz myjki do oczu i twarzy powinny znajdować się na wszystkich stanowiskach pracy, na których istnieje niebezpieczeństwo wypadku w wyniku kontaktu z substancjami żrącymi, toksycznymi, pylącymi, łatwopalnymi lub radioaktywnymi, jak również - poparzenia się gorącą parą albo ogniem. Obowiązek ten wynika z oceny ryzyka zawodowego w danym miejscu pracy, o czym jednoznacznie mówią rozporządzenia wydane przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej oraz Ministra Gospodarki. Jak łatwo wywnioskować, dotyczy to przedsiębiorstw takich branż, jak np.: hutnictwo, górnictwo, ciepłownictwo, przemysł chemiczny, farmaceutyczny, metalowy, itd. A także wyższych uczelni i innych placówek naukowo-badawczych, w których znajdują się laboratoria.
Należy przy tym brać pod uwagę, że nawet niegroźne z pozoru zdarzenie może być szkodliwe dla zdrowia pracownika, a decydujący wpływ na skuteczność pomocy ma czas, w jakim zostanie ona udzielona. Dlatego ważne, aby oczomyjki i prysznice ratunkowe były instalowane możliwie blisko miejsc zagrożenia, aby były dobrze widoczne, i aby dostęp do nich nie sprawiał trudności. Chcąc sprostać wszystkim tym wymogom, prezentujemy urządzenia awaryjne, które można montować na ścianach, blatach stołów, suficie i na podłodze, podłączać do instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej lub nie, a nawet instalować na zewnątrz, gdzie zimą temperatura spada nierzadko znacznie poniżej zera.